ANBI

Stichting Vrienden van de Giese Toren is een algemeen nut beogende instelling en als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst. Met een schenking aan de stichting steunt u niet alleen onze stichting, maar kunt u ook profiteren van een belastingvoordeel.  Onze stichting heeft van de Belastingdienst de status van “Culturele ANBI” gekregen. De Belastingdienst stimuleert hiermee zelfs onze stichting te begunstigen met een schenking. Nadere informatie vindt u o.a. op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/anbi.

De ANBI’s dienen vanaf 1 januari 2014 via de internetsite diverse gegevens openbaar maken. De van belang zijnde gegevens van Stichting Vrienden van de Giese Toren zijn hier te vinden.